Vilse

Syskonparet har gått vilse i sina vuxna liv

p g a en gemensam traumatisk händelse

de var med om i barndomen

 

Med gemensam kraft för att försöka förstå

vad det  egentligen var som hände

försöker de hitta tillbaks till varandra i vuxen ålder

 

Med ljusets hjälp får de

den vägledning de behöver