Branden

Det brinner i den gamla ladan

Orsaken till branden är okänd

men den övervakas hela tiden

av närvaro från andra sidan